Jó tudni! 2018-as adózási változások III. rész

Sorozatunk utolsó cikkében a turizmus érintő adót, a társasági adót és a külföldi társaságokat vizsgáljuk.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

  • Az előbb említett változással szoros összefüggésben került bevezetésre egy új adónem, a turizmusfejlesztési hozzájárulás, amelynek elsődleges célja a jelentős áfa-csökkentés korrekciója volt.
  • A közteher mértéke 4 %, melyet az érintett szolgáltatások áfa nélkül számított értékére kell kiszámolni. Az adót az önadózás szabályai szerint kell bevallani az áfa-bevallási gyakoriságnak megfelelően, adómentes adóalany esetén pedig a szolgáltatásnyújtást követő év február 25-éig. A hozzájárulás a központi költségvetés bevételét fogja képezni és – a javaslat szerint – turizmusfejlesztési feladatokra kell majd fordítani.

A társasági adót érintő változások

  • A bejelentett részesedés fogalmának változása:
    Változik a bejelentett részesedés fogalma, 2018. január 1-jétől a tulajdoni részesedést annak mértékétől függetlenül bejelentett részesedésként lehet kezelni, amennyiben az a szerzést követő 75 napon belül az adóhatóság részére bejelentésre kerül.
  • A munkavállalók mobilitását elősegítő bérlakásépítés adóalap-kedvezménye:
    A módosító törvény rendelkezései alapján 2018. január 1-jétől csökkenti az adózás előtti eredményt az adózó által a munkavállalói számára, azok lakhatásának biztosítása céljából épített bérlakás (hosszú élettartamú szerkezetű épület) bekerülési értékeként, a bekerülési értékének növekményeként kimutatott összeg a beruházás, felújítás befejezésének adóévében. Az adóalap-kedvezményt nem lehet alkalmazni, ha az adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő munkavállalóját, ennek hozzátartozóját szállásolja el.

Az ellenőrzött külföldi társaság fogalmának változása

  • A módosító törvény kihirdetését követő naptól kezdődően a belföldi illetőségű adózó külföldi telephelye sem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak abban az adott üzleti évben, amelynek minden napján van egy benne legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkező olyan tag, részvényes, amely, vagy amelynek kapcsolt vállalkozása az üzleti év első napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett. További változás, hogy a külföldi személy akkor nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak, hogy ha a törvényben meghatározott részesedés a belföldi illetőségű adózó adóévének nagyobbik részében fennáll.
2018.03.01.
Blog

Legfrissebb adózási és könyvelési hírek
Magyarországi adózással kapcsolatos változások, tudnivalók.

5 érv a Tower Consulting mellett

Adótanácsadásra lenne szüksége? Kapcsolat

Szolgáltatásaink: